Mekke’de Ziyaret Edilecek Kutsal Mekanlar

İslam dininde önemli bir yere sahip olan Mekke, Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya geldiği, Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin indirilmeye başlandığı ve Kâbe’nin yer aldığı kutsal şehirdir. Kur’an-ı Kerim’de “Şehirlerin Anası” olarak tanımlanan Mekke’de, İslam’ın 5 farzından biri olan hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için ziyaret edilecek pek çok kutsal mekan bulunuyor.
Hz. Peygamber’in Doğduğu Ev

Hz. Muhammed’in (SAV) doğduğu ev, Mekke’nin doğusunda Beni Haşim Mahallesi’nde bulunuyordu. Efendimizin dünyaya geldiği Mekke evinin yerinde bugün, daha sonradan inşa edilen ve bir halk kütüphanesi olarak hizmet veren bina bulunuyor. Hacca gidenlerin ziyaret ettikleri yapı içerisinde annesi Hz. Amine Hatun’un Peygamber Efendimizi salladığı ağaç beşiği de olduğu gibi korunuyor.

Mu’alla Mezarlığı

Mekke’nin tarihi mezarlığı olan Mu’alla Mezarlığı, Mescid-i Harem’İn yaklaşık 1,5 km kuzeyinde bulunuyor. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip, eşi Hz. Hatice ile oğulları Kasım ve Abdullah’ın kabirleri burada bulunuyor. Pek çok Sahabe ve İslam büyüğünün de kabirlerinin bulunduğu Mu’alla Mezarlığı da şehirde ziyaret edilen önemli yerlerin başında geliyor.

Hira Mağarası, Gâr-ı Hıra

Şehrin kuzeydoğusunda bulunan Nur Dağı’nın zirvesindeki Hira Mağarası, Kabe’ye 5 km uzaklıkta yer alıyor. Peygamberliğinden önce Hz. Muhammed’in (SAV) inzivaya çekildiği mağara 3 m uzunluğa ve 2 m yüksekliğe sahip. Peygamber Efendimiz 40 yaşına girdiği yılın Kadir Gecesi’nde, mağarada ibadet ederken Hz. Cebrail (Cebrail Aleyhisselam) tarafından kendisine ilk vahyin geldiği ve peygamberliğin verildiği yer olan Hira Mağarası, Mekke’de ziyaret edilen kutsal adresler arasında yer alıyor.

Sevr Mağarası

Şehrin güneyinde bulunan Sevr Mağarası, Kabe’ye 4 km mesafedeki dağın zirvesinde bulunuyor. Hz. Muhammed’in (SAV) Mekke’den Medine’ye hicreti sırasında Hz. Ebubekir ile birlikte Mekkeli müşriklerden gizlendikleri yer olarak biliniyor. Hz Muhammed (SAV) ve Hz. Ebubekir’in mağarada gizlendikleri sırada, bir örümceğin mağaranın girişini ağ örerek kapadığı ve peşlerindeki izcinin mağaraya girmesini engellediği biliniyor. Sonrasında Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebubekir gizlendikleri Sevr Mağarası’ndan çıkarak Medine’ye ulaşıyor. Mekke’ye giden Müslümanlar da bu mucizelerin yaşandığı mağarayı kutsal adreslerden biri olarak ziyaret ediyorlar.

Cin Mescidi

Cin Mescidi ya da Mescid-i Cin, cinlerin Peygamber Efendimizden Kur’an dinledikleri yerde 18. yüzyılda inşa edilmiş bir camidir. Mekke’ye hakim bir tepe üzerinde bulunan yapı, Mu’alla Mezarlığı’nın yakınında, Harem-i Şerif’in ise 2 km kuzeyinde konumlanıyor. Hz. Peygamber’in, farklı zamanlarda ve yerlerde cinlere vahiy tebliğ etmek için Kur’an okuduğu ve onları İslam’a davet ettiği biliniyor. Abdullah b. Mes’ud’la birlikte Hacün yakınlarında bir yere gittikleri gün Peygamber Efendimiz toprağa çizgi çekerek Abdullah b. Mes’ud’un bu çizgiyi aşmamasını ister ve çizginin ilerisinde cinlere Kur’an okur (Ezraki, II, 201 ). O günden sonra buranın ismi “mevziu’l-hat” olarak bilinir. Cami inşa edildikten sonra ise burası Mescid-i Cin ismini alır. İsimleri caminin bir duvarında da bulunan yedi cinin Hz. Muhammed’e (SAV) biat etikleri yer olduğu için buraya aynı zamanda “Mescid-i bey’a” da deniliyor. (Mir’atü’lHaremeyn,I, 1123)

Arafat

Şehrin 25 km doğusunda bulunan Arafat, çevresinde dağların yükseldiği dümdüz bir ovadır. Kurban Bayramı’ndan önceki gün, hacı adayları Arafat’ta haccın farzlarından biri olan vakfeyi gerçekleştirirler Cennetten sonra Hz. Adem ve Hz. Havva’nın uzun bir ayrılığın ardından buluştuğu Cebel-i Rahme tepesi de burada bulunuyor.

Müzdelife

Arafat ile Mina arasında, Harem sınırları içerisinde bulunan bölgenin adı Müzdelife’dir. Hacda Arafat vakfesinden sonra Arafat’tan inen insanların ikinci vakfelerini yaptıkları yerdir. Kelime anlamı olarak yakınlaşmak, yaklaşmak anlamına gelen Müzdelife, dua ve vakfe ile insanların Allah’a yaklaştıkları yer olması nedeniyle bu ismi almış. Bayram gecesi Arafat’tan inen hacılar, akşam ve yatsı namazlarını bu meydanda kılarak ve burada bir gece konaklayarak vakfeyi gerçekleştiriyorlar.

Minâ

Şehrin kuzeydoğusunda bulunan Mina, Müzdelife ile Mekke arasında kalan bölgeye deniyor. Hac ibadetinde bulunan şeytan taşlama yerleri (Cemerat), kurban kesme alanları bu bölgede bulunuyor. Arafat’tan inip Müzdelife vakfesini tamamlayan hacılar Mina’ya gelerek hac vaciplerinden şeytan taşlama görevini gerçekleştirirler. Mina’da şeytan taşlama üç gün boyunca sürer. Mekke ile arasında 6 km mesafe bulunan Mina, aynı zamanda Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban etmek için götürdüğü yerdir.

Akabe

Mina sınırından Mekke yönüne doğru gidildiğinde 300 m uzaklıkta bulunan Akabe, İslam tarihinde 1. Akabe Biatı ve 2. Akabe Biatı’nın gerçekleştiği yerdir. Peygamber efendimizin Medine’ye hicretinden iki yıl önce, 12 kişilik Medineli grubun İslam’a davete biat ederek Müslüman oldukları yer olarak bilinir.

Ayrıca hac ve umre ibadetiniz süresince; Zübeyde Hatun Su Yolu, Mescidi Bia, Mescidi Cirane, Hudeybiye, Mescid-i Havf veTenim Mescidi de Mekke’de ziyaret edebileceğiniz diğer kutsal mekanlar arasında bulunuyor.

Zübeyde Hatun Su Yolu
Mescidi Bia
Mescidi Cirane
Hudeybiye
Mescid-i Havf
Tenim Mescidi